Čekejte, přenáším data...

Naše škola | vstupní stránka (2)

 Co poskytuje toto programové prostředí? Proč byl článek napsán (resp. e-formulář vytvořen)?

aktualizace 21.3.2011 12:16, admin HEURÉKA CZ  
Co poskytuje toto programové prostředí?

Hlavní výhody programu Portfolionet© :

- rychlý sběr a třídění informací a dat ... (dílčí a komplexní analýzy)

- přednastavené, ale upravitelné analytické nástroje

- šetření se provádí v oddělených i prolínajících se skupinách respondentů

- snadná precizace hodnotících hledisek ( kritérií ) a hledání hodnot

- efektivní zjištění silných a slabých stránek organizace

- týmové zapojení lidí, jichž se kvalita organizace týká

- nalézání přístupů a aktivit pro zlepšování (nápady)

- vyšší informovanost a chráněná přístupnost informací v rámci organizace

- podporuje rozvojové snahy tzv. "sebeučící se organizace"

- zvýšení osobního zájmu o oblast kvality a záznam dobré praxe

- snadná úprava programu pro potřeby specifického hodnocení

- "dokument se stává nástrojem" ... což podporuje změnu a vývoj

1) K dobrému uživatelství je třeba seznámit se a vyzkoušet funkce programu a uskutečnit několik akčních výzkumů, při kterých se jednak smysluplně pojmenují analyzované jevy a upřesní hodnotící kritéria.
2) Opakovaný cyklus vede k precizaci optiky s jakou se díváme na zkoumanou oblast nebo zkoumaný jev.
3) Prostředkem a cílem je zapojit do procesu hodnocení lidi, kteří v reálném prostředí žijí a pracují, a pro které má případné zjištění největší cenu.
4) Komentáře k výstupům pak připojí lidskou nápaditost a když se podaří slabší stránky pracovního procesu nahradit v reálu pokrokem, celý proces může mezi lidi přinést více důvěry. Důvěra je právě to, co nazýváme cílem a smyslem sebehodnocení a hledání lepších cest. Papírový záznam je jen úřední průvodka.

5) Z praxe víme, že proces zlepšování je svěřen odborníkům, kteří často v reálném prostředí nežijí a nepracují a na zkoumané problémy se dívají veskrze akademicky. Pokud svěříme tento proces lidem z praxe a dopřejeme jim času na uchopení metody a na vývoj analytického pozorování , posuzování a navrhování zlepšení, pak také nemusíme později tyto pracovníky přesvědčovat o smyslu a prospěchu potřebné změny.

 

Autonomní sociální síť školy – projektové a evaluační studio Portfolionet, jako monitorovací a informační hnízdo školní kvality

1. Ve vztahu k systému sběru informací:
Portfolionet je webové prostředí pro dostatek dostupných, srovnatelných a formačních informací.
Umožňuje autonomní společensko-vědní výzkum (pedagogický, sociologický, psychologický, ekonomický..)
Umožňuje velmi rychle, plošně a systematicky uplatnit pilotní šetření.
Je autonomním informačním studiem školy pro sběr a prezentaci dat. Zvyšuje praktické využívání vnitřních informací školy (sběr, prezenci a podíl na rozhodování) s akcentem na zviditelnění klíčových informací.
Zaměřuje se současně na získání dat i na řešení problémů, čímž podporuje rozvoj konstruktivní inteligence.

2 .Ve vztahu k managementu školy:
Umí zmapovat převládající metody a formy práce ve škole (edukace, spolupráce i management).
V uchopeném užívání umožňuje precizovat reálné ukazatele kvality. (Evaluace ukazatelů.)
Je přímo informačně propojen se systémovým řízením školy … monitoring procesů a stavů + analýza a identifikace problémů + hledání a implementace řešení. Předem indikuje možnost rizikových jevů.
Podporuje řídící gramotnost vedení školy, může omezit administrativní zátěž ve prospěch informačního managementu, dobré praxe a koordinace.
Kvalitativně a funkčně může překročit a vytěsnit požadavky na jalovou formální administrativu.
V aplikaci lze analyzovat příčiny případných špatných procesů a výsledků a z nich vycházet při návrhu vhodných opatření. Při dobrém užívání může snížit obtížnost tzv. nepředvídatelných individuálních nebo systémových trendů.

3. Ve vztahu k edukaci:
Disponuje řadou (200ks) monitorovacích nástrojů a metodami měření tzv. přidané hodnoty.
Umožňuje rychlý vnitřní monitoring – akční průzkum procesů, stavů, gramotnosti, kompetencí ..
Přímo i nepřímo podporuje zvýšení kvality učitelů, zejména v pozornosti k důležitým jevům a v oblasti řešení konkrétních problémů.
(Částečně může eliminovat skluz PC gramotnosti u učitelů ve srovnání s  žáky.)
Podporuje procesy intelektuální kreativity jeho uživatelů (žáci, učitelé i rodiče) v procesu sběru dat a řešení problémů.
Na týmové školní úrovni sjednocuje odpovědnost za dílčí péči o kvalitu. Týmová evaluace v projektovém uchopení.
(Účinnost a efektivnost užití této sociální sítě je vždy úměrná její uživatelskou gramotností.)
Vytváří autentický archivovatelný záznam tohoto procesu. Aplikace je pojata stavebnicově a se dá dále rozvíjet.

4. Ve vztahu k ostatním:
Může být aktuálním monitorujícím oknem do škol pro ČŠI. (podmínky, procesy, klima, management, přidaná hodnota).
Jednotlivé autonomní aplikace škol můžou být snadně začleněny do systému národního monitoringu kvality vzdělávacího systému na úrovni škola, žák, učitel. Přičemž škole zůstává potřebná autonomie v hledání, udržování a rozvíjení své kvality.
Aplikace umožňuje rychlou funkční a časovou nezávislost na informačních trendech zahraničního šetření.

 
počet zhlédnutí: 573 | počet komentářů: 0 |  

 První informace ... Proč byl článek napsán (resp. e-formulář vytvořen)?

aktualizace 21.3.2011 12:16, admin HEURÉKA CZ  
První informace ...

Aktualizováno dne 4. 2. 2011.
Pro optimální práci s programem používejte  - Mozilla FireFox ... ke stažení - zde.


Systémové prostředí pro týmovou školní autoevaluaci
...
Víte, že vedení autoevaluace je něco jako ... "Můj milý deníčku?"

...
 

Vážený návštěvníku,

právě jste otevřel první stránku evaluačního webu naší školy. Hlavním posláním těchto stránek je poskytování chráněné zpětné vazby a vzájemná informovanost. Máte-li nám co říct, udělejte to. Pokud vás zajímají "pouze" některé informace o činnosti školy, naleznete je na našich oficiálních stránkách (ikonka - vpravo nahoře).
 
 
Tento evaluační web je prostředí pro vybudování vlastního modelu evaluace, tedy dynamické myšlenkové mapy, kterou sdílí více lidí a jejíž struktura roste a proměňuje se s úrovní poznání a praktické potřeby konektivity, zpětné vazby, modelu řízení a prezentace.
 

Na těchto  stránkách budou uveřejňovány různé ankety a jiné evaluační (hodnotící) nástroje pro žáky, rodiče a učitele. Budou zde také zveřejňovány rovněž výsledky některých anket, ke kterým je možné diskutovat. Do budoucna zde budou mít možnost představovat se jednotlivé třídy, bude zde možné vést školní projekty a dokonce i osobní portfolio žáků a učitelů. 

Nedílnou součástí užitelnosti programu je manažerská konektivita, tedy kombinace extranetového a intranetového prostoru, pro vedení a řízení nejen pedagogického týmu, ale i školní třídy a jiných skupin uživatelů.

 

Tento web bude budován postupně a nenahrazuje oficiální stránky školy. Informace budou přístupné na několika urovních: neregistrovaní návštěvníci a registrovaní návštěvníci (žák, rodič, učitel).

 

zavinacMáte-li zájem stát se registrovaným uživatelem, napište si o přístupové údaje.

 

K tomu uveďte, prosím, své jméno a příjmení, roli (žák, rodič,...) a e-mailovou adresu, na níž vám budou doručeny uživatelské jméno a heslo.

 

Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci.

 
počet zhlédnutí: 1068 |  
 
  31.8.2016 23:41     
portfolionet© verze 5.5.2.2  | aplikace © HEURÉKA CZ spol. s r.o. | programátor SOPHICS spol. s r.o. | [nahoru]